Descripción

6 ETXEBIZITZA BERRI ARANTZAN  –  6 NUEVAS VIVIENDAS EN ARANAZ 

Nafarrroan,  2 eta 3 logelako promozio berria. Kalitatea, eta herrixka txiki baten nortasuna galdu gabe.

Obra aurrera dijoa, hilabete batzu geratzen da besterik ez, etxe guztiak amaitutzat emateko.

Konpromezurik gabe, oberena ikustea izango litzateke

Navarra, nueva promoción de viviendas con 2 y 3 habitaciones, Sin perder la esencia de un pueblo pequeño.

La obra sigue adelante, en pocos meses se dará la obra finalizada.

sin compromiso alguno, lo ideal es visitar el entorno, las viviendas terminadas.